دارای سنسور پخت گوشت meat prob (اطمینان از مغز پخت شدن)

نمایش یک نتیجه