دارای 4 المنت حرارتی (بالا 1100W، پشت 1600W، پایین1100W، گریل 1800W)

Showing all 2 results