روشهای رایج تخلیه توالت فرنگی

یکی از معیارهای مهم در هنگام خرید توالت فرنگی، سیستم تخلیه آن است. با توجه به اینکه ممکن است بیش از ده سال از یک توالت فرنگی استفاده نمایید، تحقیق در مورد آن قبل از خرید منطقی به نظر میرسد. یکی از نکات مهم برای خرید ، سیستم تخلیه توالت فرنگی است و اگر این سیستم به درستی کار نکند، همواره باعث کثیفی آن میشود. همچنین این سیستم است که تعیین کننده میزان حجم آب مصرفی در توالت فرنگی است.

بنابراین یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری برای خرید توالت فرنگی، همین سیستم تخلیه آن و یا همان سیفون توالت است. به همین منظور در اینجا به معرفی روشهای متداول برای تخلیه توالت فرنگی خواهیم پرداخت.

سیستم تخلیه ریزشی

در این سیستم آب از مجرای مخزن آب به لبه های درونی کاسه هدایت میشود. در این لبه ها سوراخ هایی با فواصل مشخص قرار گرفته اند که آب از آنها خارج شده و همزمان با تخلیه توالت فرنگی باعث شستشوی کاسه توالت از بالا به پایین خواهد شد. میزان مصرف آب در این سیستم معمولاً بالا است.

سیستم تخلیه توالت فرنگی ریزشی
سیستم تخلیه ریزشی

سیستم تخلیه گردابی

در این سیستم برای تخلیه توالت فرنگی ، آب درون مخزن از طریق مجاری وارد کاسه توالت شده و با چرخش گردابی، کاسه توالت را شستشو میدهد . این روش، مصرف آب بیشتری نسبت به روش قبل دارد و زمان تخلیه آن نیز طولانی تر است. اما صدای ناشی از تخلیه کمتر است.

سیستم تخلیه توالت فرنگی گردآبی
سیستم تخلیه گردابی

سیستم تخلیه واترجت

این روش نسبت به دو روش قبل جدیدتر است و از سیستم شوتینگ برای تخلیه توالت فرنگی استفاده میکند. در این روش علاوه بر استفاده از روش ریزشی، آب از طریق سیستم شوتینگ به عمق کاسه هدایت میشود و با ایجاد فشار مضاعف، سرعت تخلیه را کاهش میدهد. این امر باعث کاهش مصرف آب نسبت به دو روش قبل میشود و امکان تخلیه در دو حالت کم حجم آب و تخلیه کامل را ممکن میسازد.

سیستم تخلیه توالت فرنگی واترجت
سیستم تخلیه واترجت

سیستم تخلیه توربوجت

این روش نیز از سیستم شوتینگ استفاده میکند که یک روش نسبتا نوین است. در این حالت دو کانال شستشو در بالای بالای کاسه و یک کانال در عمق کاسه باعث شستشو و تخلیه آن میشود. هر سه این کانالهای شستشو با استفاده از سیستم شوتینگ ، نسبت به روشهای قبل، از سرعت بیشتر تخلیه و مقدار کمتر حجم آب مصرفی برای تخلیه توالت فرنگی برخوردارند.

سیستم تخلیه توالت فرنگی توربوجت
سیستم تخلیه توربوجت

خانواده ساختمان اکو امیدوار است که مطالب ذکر شده در خرید توالت فرنگی به شما کمک کند و آرزو دارد با نظرات شما و تجربه در فروش مصالح ساختمانی و بهداشتی ، بهترین انتخاب را با بهترین قیمت و خدمات به شما ارائه کند.